Certifikát IFS Food

3. 10. 2022

Zpracování masa a masných výrobků ve společnosti Pejskar a spol., spol. s r.o. je pod veterinárním dohledem a podléhá přísným legislativním podmínkám. Společnost plní mezinárodní standardy, které deklarují kvalitu, bezpečnost a nezávadnost potravin, jež potvrzují získané certifikáty.

Společnost má certifikovaný standard normy IFS /International Food Standard/.

Mezinárodní standard IFS se zaměřuje na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin a měl by výrobním závodům pomoci k výrobě kvalitních a bezpečných potravin tak, aby byly naplněny požadavky našich zákazníků.

Účinnost a vhodnost integrovaného systému řízení je prověřována externí auditorskou firmou. Certifikace probíhá v závodě 1x ročně. Dokladem o plnění požadavků příslušných mezinárodních norem jsou platné certifikáty vydané certifikační společností.