Historie

Společnost Pejskar & spol., spol. s r.o. s provozovnou v Polici nad Metují patří k nejstarším výrobcům trvanlivých fermentovaných masných výrobků v České republice. Vždyť právě tady byl vyvinut jeden z prvních fermentovaných salámů, který byl na počest místa svého vzniku nazvaný...

Poličan


1887
Společnost Pejskar & spol., spol. s r.o. se věnuje výrobě tradičních českých masných výrobků již od roku 1887. Založili ji dva bratři Jan a František Pejskarovi, kteří byli vyučenými řezníky.
1900
Tehdejší firma „Bratři Pejskarové, řeznictví a uzenářství“ se rychle rozvíjela a v roce 1900 byla jejich firma zapsána jako „První česká továrna na zboží uzenářské, jemné salámy a konservy, vývoz šunek“.
1914
Rozvoji paradoxně pomohla první světová válka, neboť firma zásobovala armádu konzervami.
1948
V roce 1948 byla firma znárodněna a přidružena k Východočeskému masnému průmyslu.
1953
V letech 1953 – 1982 procházel podnik masivní přestavbou za účelem specializace na výrobu trvanlivých salámů teplou i studenou cestou.
1973
Zlom přišel v roce 1973, kdy byla výroba běžných uzenářských výrobků postupně zastavena a začal se rozvíjet nový obor masné výroby – trvanlivé fermentované masné výrobky. Vyhlášeným odborníkem na tepelně neopracované masné výrobky se stal v Polici nad Metují a tím i pro celou republiku Vendelín Kulich, který ve spolupráci s Výzkumným ústavem masného průmyslu začal v období 1974 – 1976 vyvíjet trvanlivý salám „s českou chutí“ podobný uheráku a německým salámům.
1977
V roce 1977 byla zahájena výroba Poličanu, jehož název byl odvozen od Police nad Metují, který byl velice oblíbený, proto se stal součástí sortimentu „nesehnatelných“ podpultových masných výrobků. Poličan se zároveň stal zdrojem, z něhož se kultivovaly první startovací kultury. Ty jsou dodnes nezbytnou součástí technologie fermentovaných masných výrobků. Prvním z nich byl Herkules. Později ho následovaly další, dnes už známé salámy, jako Paprikáš, Lovecký salám a další, což byly první trvanlivé fermentované masné výrobky svého druhu v tehdejším ČSSR.
2001
V roce 2001 vstoupil do podniku Ing. Martin Deml. Postupně odkoupil majetkové podíly, které byly rodině Pejskarů navráceny po privatizaci z roku 1992. Významně se podílel na růstu, rekonstrukci a modernizaci společnosti a zviditelnění výrobků i společnosti Pejskar jako takové na českém trhu. Vznikají nové fermentované salámy, které mají, stejně jako Poličan, své pojmenování svázáno s Policí nad Metují. Jsou jimi například Polický uherák a Ostaš, což je taktéž stolová hora v této lokalitě.

2016
V současné době společnost Pejskar vyrábí bezlepkové výrobky, jejichž kvalitu a vysokou úroveň dokazují mnohá národní a regionální ocenění kvality jako jsou Klasa, Česká chuťovka, Dětská chuťovka, Broumovsko regionální produkt.
2017
Společnost Pejskar slaví 130 let od svého založení. Při této příležitosti vydává výroční limitovanou edici salámu nazvaného příhodně 1887.