Ocenění našich výrobků

30. 11. 2022
Letos jsme získali ocenění Česká chuťovka na tyto výrobky:
Carneo
Lovecký salám farmářský
Métská čajovka
Métský salám