Modernizace zařízení na výrobu masných výrobků 2020

17. 2. 2022
Cílem jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.