Modernizace zařízení na výrobu masných výrobků 2017

30. 10. 2018

Cílem je 4.2.1 b Investice do zpracovatelského provozu v rámci operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.